Tentenverhuur

Onze chiro stelt zijn tenten ter uwer beschikking.
Onze keuken- en eettent zijn te huur voor een democratische prijs.
Eveneens worden de tenten door ons ter plaatse opgesteld en achteraf weer afgebroken.
Ter plaatse wordt dan een contract getekend met de voorwaarden.

De keukentent kan je al huren voor  75 terwijl de huurprijs voor een eettent
 125 bedraagt.

Wilt U hierover meer informatie of wenst U een tent te reserveren,
contacteer hiervoor
Ine & Rozelien bij de meisjes en Jelle & Michael bij de jongens. Hiervoor kan U hen eenvoudig een berichtje nalaten via onze contactpagina en kies vervolgens ’tentenverhuur’ uit de lijst.

Hier zijn onze voorwaarden:

 1. Bij de ondertekening van de huurovereenkomst dient de totale som te worden overgemaakt aan VZW Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen.
  Tevens dient ook de som van 124 € te worden betaald als waarborg.
  Na de periode van verhuur en na controle van de tenten zal worden afgerekend.

 1. De staat van het materiaal zal samen met de verantwoordelijke van beide partijen bij het begin en einde van de verhuur worden nagekeken. Deze bevindingen worden genoteerd op de hierbij gevoegde “Staat van bevinding”.

 1. De huurder moet een normaal gebruik maken van het materiaal en het in dezelfde toestand terugbezorgen aan het einde van de afgesproken periode.

 1. De eventuele schade aangebracht door de huurder of derden moet worden gemeld en vergoed. Dit zal worden verrekend met de waarborg, voor zover dit bedrag toereikend is.

 1. De verhuurder kan door de huurder niet burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade waarvan de leden van de hurende partij of derden slachtoffer zouden worden.

 1. Er mag geen vuur gehouden worden in de tent, noch enig ander open vuur (friteuses, barbecues,…).

 1. Er mag geen tape of enig ander klevend materiaal aan de tent(en) worden bevestigd.

 1. De tent(en) word(t)(en) enkel onder toezicht van een verantwoordelijke van VZW Chiro Sint- Bartel Geraardsbergen opgesteld en afgebroken.

 1. Indien de huurder zelf instaat voor het transport van de tent(en) dan draagt de huurder ook de volledige verantwoordelijkheid over het transport.

 1. Tijdens het opstellen van de tent(en) moeten er minimum drie personen van de huurders aanwezig zijn.

eettent Chiro Sint-Bartel

Onze eettent